غلامحسین عرب حسن خانی

رئیس هیات‌ مدیره

 
 

 احسان ترکمن

نایب رئیس هیات‌ مدیره

 

حمید بیگی

عضو هیات مدیره

 
 

حسین واعظ قمصری

مدیر عامل و عضو هیات مدیره