«مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده پرسنلی»

 به همراه داشتن اصل و کپی کلیه مدارک فرد و ضامن الزامیست

 

مدارک شناسایی:

 1. عکس 3*4 ( چهار قطعه)
 2. کپی شناسنامه شخص از صفحات اول، دوم و آخر (2 سری)
 3. در صورت تاهل کپی شناسنامه افراد تحت تکفل از تمام صفحات (یک سری)
 4. کپی کارت ملی شخص به صورت پشت و روی کارت (2 نسخه)
 5. کپی کارت ملی افراد تحت تکفل پشت و رو در صورت تاهل  (یک نسخه)
 6. کپی کارت پایان خدمت ( پشت و روی کارت)- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم از خدمت جهت آقایان الزامی است و گواهی اشتغال به تحصیل قابل قبول نمی باشد.
 7. کپی از صفحه  اول دفترچه حساب بانک سامان (در صورت نداشتن شماره حساب، افتتاح حساب الزامیست)
 8. کپی از صفحه اول دفترچه بیمه و ارائه کد بیمه (در صورت داشتن سوابق بیمه ای )
 9. کپی از 4 صفحه اول سند ازدواج(در صورت تأهل)
 10. کپی آزمایشات بدو استخدام ( طب کار)
 11. کپی از صفحه  اول دفترچه حساب بانک سامان و ارائه شماره کارت سامان (در صورت نداشتن شماره حساب، افتتاح حساب الزامیست)

 

مدارک تحصیلی و آموزشی:

 1. کپی آخرین مدرک تحصیلی(2 سری)
 2. کپی گواهینامه دوره های آموزشی

 

گواهی سوابق کاری:

 1. گواهي سابقه کار از محل کار قبلی
 2. پرینت سوابق بیمه از سایت تامین اجتماعی 

 

مدارک ضامن: (کلیه هزینه های تعهد محضری و سفته به عهده متقاضی استخدام می باشد)

 • ضامن باید فیش حقوقی یاحکم کارگزینی یا جواز کسب داشته باشند.
 • ضامن نمیتواند از همکاران شرکت پرداخت الکترونیک سامان باشند.
 • نسبت ضامن با متقاضی استخدام اهمیتی ندارد.
 • در هیچ یک از مراحل تکمیل مدارک نیازی به حضور ضامن نیست.
 • کپی شناسنامه ضامن از تمام صفحات - (یک سری)
 • کپی کارت ملی ضامن( پشت و روی کارت)- (یک نسخه)
 • کپی فیش حقوقی یا حکم کارگزینی و یا جواز کسب ضامن
 • سفته تعهد خدمت (فقط پشت سفته اطلاعات کارت ملی ضامن نوشته شده و توسط ایشان 2 امضا و دو اثر انگشت ثبت شود )

 

خواهشمند است کلیه کپی مدارک در اندازه A4 باشد.