فایل راهنمای پذیرندگان

قابل توجه پذیرندگان محترم !

پیرو دستورالعمل ابلاغی شرکت شاپرک، به منظور حصول اطمینان از رعایت الزامات پذیرندگی مندرج در قرارداد فی مابین، کلیه تخلفاتی که در جدول زیر قید شده است، به عنوان رفتار پر خطر شناخته شده و در صورت عدم رعایت هر بند، پذیرنده خاطی در فهرست سیاه پذیرندگان شاپرک قرار خواهد گرفت.

فهرست سیاه به فهرستی از پذیرندگان اطلاق می‌شود که به دلیل تخطی از الزامات و مقررات، تمامی درگاه‌های پرداخت متعلق به آن‌ها در تمامی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت، غیرفعال شده و ارائه خدمات پرداخت به آن‌ها تا زمان خروج از فهرست سیاه، ممنوع و متوقف می‌گردد.

مواردی که ‌بر اساس قوانین و مقررات شاپرک مصداق رفتار پر خطر شناخته شده، به شرح جدول زیر است:

بهره برداری غیرمجاز

بهره برداري از ابزار پذیرش در حوزه ي خدمات غیرمجاز و معاملات صوري

فروش کالا یا ارائه خدمات مغایر با قوانین جمهوري اسلامی ایران

مدت زمان محدودیت

انجام تخلف برای اولین بار

تکرار تخلف

یک سال

مادام العمر

تخلف درحفظ ابزار پذیرش

نقض نگهداري مسئولانه از ابزار پذیرش

مفقود نمودن یا ایراد ضرر و زیان به تجهیزات پرداخت الکترونیک

اعمال تغییرات بر روي ابزار پذیرش توسط هر شخصی به جز پشتیبان رسمی شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت

عدم اعلام جابجایی ابزار پذیرش به شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت

مدت زمان محدودیت

انجام تخلف برای اولین بار

تکرار تخلف

سه ماه

يک سال

نقض محرمانگی

دور نگه داشتن ابزار پذیرش از دسترس دارنده کارت و یا مانیتور کردن صفحه کلید ابزار پذیرش

عدم رعایت حریم دارنده کارت در هنگام ورود رمز روي پایانه فروش و یا پرسیدن رمز مشتري

عدم اعلام بلافاصله رخداد موارد امنیتی مانند هک شدن سایت پذیرنده به شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت

دریافت اطلاعات حساس دارنده کارت( Cvv2 ، تاریخ انقضا و رمز دوم) از طریق سایت (پذیرندگان اینترنتی)

مدت زمان محدودیت

انجام تخلف برای اولین بار

تکرار تخلف

سه ماه

يک سال

نقض حقوق مشتری

اخذ مبلغ اضافی از دارنده کارت بابت پرداخت وجه از طریق ابزارهاي پذیرش

عدم ارائه رسید به مشتري

عدم همکاري در عودت وجوه اضافی واریز شده به حساب پذیرنده

مدت زمان محدودیت

انجام تخلف برای اولین بار

تکرار تخلف

سه ماه

يک سال

مغایرت در اطلاعات پذیرندگی

عدم ارائه اطلاعات صحیح و معتبر از هویت، صنف و کسب و کار، آدرس و شماره تلفن

عدم اطلاع رسانی به شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت درصورت تغییر در صنف،آدرس و یا سایر اطلاعات ارائه شده

مدت زمان محدودیت

انجام تخلف برای اولین بار

تکرار تخلف

سه ماه

يک سال