DTE

بانک انصار
شروع همکاری: 1392
زمینه همکاری:
نصب و پشتیبانی دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی
ارائه خدمات پرداخت اینترنتی

موسسه اعتباری توسعه
شروع همکاری: 1390
زمینه همکاری:
نصب و پشتیبانی دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی
نصب و پشتیبانی دستگاه‌های کارت‌خوان بیمه توسعه

بانک سامان
شروع همکاری: 1383
زمینه همکاری:
بازاریابی، نصب و پشتیبانی دستگاه‌های کارت‌خوان
بازاریابی، صدور و پشتیبانی انواع کارت‌های هدیه و خرید
ارائه خدمات پرداخت از طریق درگاه اینترنتی

بانک صادرات ایران
شروع همکاری: 1389
زمینه همکاری:
نصب و پشتیبانی دستگاه‌های کارت‌خوان‌ فروشگاهی
ارائه خدمات پرداخت اینترنتی
نصب و پشتیبانی دستگاه‌های کارت‌خوان‌ نمایشگاهی (نمایشگاه‌های کتاب و قرآن کریم)

بانک سپه
شروع همکاری: 1386
زمینه همکاری:
نصب و پشتیبانی دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی
نصب و پشتیبانی دستگاه‌های کارت‌خوان پروژه ملی سفر کارت

بانک رفاه
شروع همکاری: 1391
زمینه همکاری:
نصب و پشتیبانی دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی
ارائه خدمات پرداخت از طریق درگاه اینترنتی

بانک کشاورزی
شروع همکاری: 1393
زمینه همکاری:
ارائه خدمات پرداخت اینترنتی

بانک خاورمیانه
شروع همکاری: 1392
زمینه همکاری:
نصب و پشتیبانی دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی

موسسه اعتباری توسعه
شروع همکاری: 1390
زمینه همکاری:
نصب و پشتیبانی دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی
نصب و پشتیبانی دستگاه‌های کارت‌خوان بیمه توسعه

بانک سینا
شروع همکاری: 1392
زمینه همکاری:
ارائه خدمات پرداخت اینترنتی

بانک شهر
شروع همکاری: 1392
زمینه همکاری:
ارائه خدمات پرداخت اینترنتی

پست بانک ایران
شروع همکاری: 1393
زمینه همکاری:
ارائه خدمات پرداخت اینترنتی

بانک توسعه تعاون
شروع همکاری: 1392
زمینه همکاری:
نصب و پشتیبانی دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی

بانک قرض الحسنه رسالت
شروع همکاری: 1393
زمینه همکاری:
نصب و پشتیبانی دستگاه‌های کارتخوان

بانک ملی ایران
شروع همکاری: 1387
زمینه همکاری:
دریافت درآمد‌های عمومی دولتی با ایجاد سوییچ خزانه از طریق نصب و پشتیبانی دستگاه‌های کارت‌خوان و سیستم پرداخت الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی و مراکز پستی
تولید و پیاده‌سازی نرم‌افزار تفکیک تراکنش‌ها به حساب‌های گوناگون
نصب و پشتیبانی کارت‌خوان‌های فروشگاهی ایجاد پرتال یکپارچه پرداخت