سامانه استخدام اطلاعات هویتی شما را دریافت خواهد کرد به همین دلیل تحت هیچ شرایطی از ایمیل اشخاص دیگر برای ورود به سامانه استفاده نکنید. استفاده از ایمیل اشخاص دیگر اجازه سوءاستفاده از اطلاعات هویتیتان را به دارنده ی ایمیل را می دهد. در صورت استفاده از ایمیل شخصی دیگر مسوولیت سوءاستفاده ی احتمالی به عهده خودتان است.
ورود به سامانه
کد ملی:
گذرواژه:
تصویر امنیتی:
متن امنیتی:
ثبت نام
تصویر امنیتی:
متن امنیتی: