برای نخستین بار در کشور، شرکت پرداخت الکترونیک سامان خدمت جدیدی را در حوزه کارت اکترونیک ارائه کرده است. کارت چند منظوره مجموعه‌ای از مدل‌های مختلف کارت با کاربردهای متعدد است که در یک جسم کارت عرضه می‌شود.
این کارت به سازمان‌ها امکان می دهد تا پرداخت‌های غیر نقدی به پرسنل را به سادگی و بر اساس انواع خدمات رفاهی و زمان استفاده از آن تفکیک نمایند. همچنین به پرسنل این امتیاز را می‌دهد تا کارت های زیر گروه کارت اصلی خود برای کلیه اعضای خانواده‌شان دریافت کرده و الگوی مصرف شامل میزان مبلغ و محل هزینه آن را نیز تعیین و مدیریت کنند.
  ویژگی‌های این کارت را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
 • تعریف مشتری به تعداد نا محدود
 • صدور کارت زیر مجموعه برای هر پرسنل
 • تعریف الگوهای متعدد برای تفکیک مبالغ کارت
 • تعریف انواع کارت در یک جسم کارت
 • سفارشی سازی طراحی بن کارت با آرم مخصوص سازمان
 • شارژ خودکار بر اساس لیست کارکنان
 • استفاده از گسترده ترين مراکز پذيرنده بن کارت در ايران
 • مسدود سازی کارت هاي مفقودي يا سرقت شده
 • محاسبه و ارائه تخفیف آنی