• کارت هدیه سپ امکانات ویژه‌ای به سفارش دهنده آن می‌دهد:
 • امکان انتخاب کارت‌ مخصوص مناسبت‌های گوناگون
 • درج عبارت دلخواه بر روی جسم
 • سفارش و پرداخت آنلاین هزینه
 • امكان خريد كالا و دریافت خدمات از مراكز فروشگاهی دارای دستگاه‌های کارتخوان و یا درگاه اینترنتی كليه بانک‌های عضو شبکه شتاب
نمونه کارت های هدیه را میتوانید در پایین متن مشاهده نمایید
 
 • کدسفارش: 96-1165

 • کدسفارش: 96-1166

 • کدسفارش: 96-1167

 • کدسفارش: 96-1168

 • کدسفارش: 96-1169

 • کدسفارش: 96-1171

 • کدسفارش: 96-1172

 • کدسفارش: 96-1158

 • کدسفارش: 96-1159

 • کدسفارش: 96-1160

 • کدسفارش: 96-1161

 • کدسفارش: 96-1162

 • کدسفارش: 96-1163

 • کدسفارش: 96-1164

 • کدسفارش: 95-1140

 • کدسفارش: 95-1141

 • کدسفارش: 95-1136

 • کدسفارش: 95-1137

 • کدسفارش: 95-1131

 • کدسفارش: 95-1127

 • کدسفارش: 95-1129

 • کدسفارش: 94-1124

 • کدسفارش: 94-1087

 • کدسفارش: 94-1088

 • کدسفارش: 94-1089

 • کدسفارش: 92-1019

 • کدسفارش: 93-1056

 • کدسفارش: 93-1057

 • کدسفارش: 93-1058

 • کدسفارش: 94-1109

 • کدسفارش: 94-1105

 • کدسفارش: 94-1120

 • کدسفارش: 94-1107

 • کدسفارش: 94-1119

 • کدسفارش: 94-1118

 • کدسفارش: 92-1021

 • کدسفارش: 93-1046

 • کدسفارش: 92-1008

 • کدسفارش: 92-1009

 •