کارتی است با نام، قابل شارژ مجدد که امکان خرید از دستگاه‌های کارتخوان و فروشگاه‌های اینترنتی را به دارنده آن می‌دهد. این کارت جایگزین مناسبی برای بن یا سبد کالا که بسیاری از سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌ها به کارکنان خود ارائه می‌دهند، می‌باشد. کارت خرید سامان امکانات ویژه‌ای به سفارش دهنده می‌دهد:
  • امکان چاپ کارت با طرح و لوگوی سفارش دهنده
  • صدور کارت به نام هر یک از کارکنان
  • امکان محدود سازی کارت‌ها جهت خرید از مراکز خاص
  • امکان شارژ مبالغ گوناگون به صورت ماهانه یا در مناسبت‌های خاص
  • از بين رفتن مشكلات ناشي از خريد كالا و توزيع آن بين كاركنان
  • جلوگيری از خريد و فروش بن توسط کاركنان
  • امكان خريد كالا و دریافت خدمات از مراكز فروشگاهی دارای دستگاه‌های کارتخوان و یا درگاه اینترنتی كليه بانک‌های عضو شبکه شتاب
  • حفظ موجودی کارت در صورت مفقود شدن آن