درخواست شرکت جهت ورود به بازار بورس اوراق بهادار در تاریخ 1396/04/03 در یکصد و هفدهمین جلسه هیئت پذیرش بورس در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیرش قرارگرفت مه طی نامه شماره 25353/181 مورخ 1396/04/18 به شرکت اعلام گردید و درتاریخ 1396/06/21 طی مجوز ارائه شده از سازمان بورس و بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1396/04/31 نوع شرکت از "سهامی خاص" به "سهامی عام" تبدیل و در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید. در تاریخ 1397/03/13 به عنوان پانصد و بیستمین شرکت پذیرفته شده در بورس با نماد سپ بر اساس مجوز شماره 41403/181 مورخ 1397/03/08 سازمان بورس اوراق بهادار تهران و با عرضه 10 درصد از سهام شرکت با قیمت اولیه 6.500 ریال وارد شرکت‌های تابلوی دوم بورس گردید.