دارنده محترم دستگاه کارتخوان سپ متصل به حساب بانک سامان

با شرکت در نظرسنجی اینترنتی بانک سامان ضمن همیاری با ما در ارائه خدمات بهتر، یکی از برندگان 20 جایزه 100 هزار تومانی این بانک باشید.

شنبه، 16 ارديبهشت 1396