• در کارتخـوان سپ امکـان تسویـه تراکنش‌هـا بـه چندیـن حسـاب با نسـبـت‌هــای مشخصی از مبالغ وجود دارد.
  • اگـر نسبت‌هــای مبالـغ واریــزی متغییر باشد با اتصــال کارتخـوان سـپ به رایـانه شخصی امکان تسویه تراکنش به چندین حساب فراهم خواهد بود. 
  • اگر نیاز دارید به‌جز اطلاعات کلی تراکنش، اطلاعات بیشتری مانند شماره فاکتور و یا کـد شـناسایی صندوق‌دار در رسـید کارتخـوان درج شـود، ما سـرویس پرداختــی با این ویژگی در اختیارتان قرار می‌دهیم. 
  • دسترسی مشاهده گزارش تراکنش‌هـا بر روی اینترنت را برای شما فراهم کرده‌ایم.
  • امکان مشاهده ریز تراکنش‌های تسویه شده کارتخـوان سپ در 2 بستـر اینترنت و کارتخوان را ایجاد نموده‌‌ایم. 
  • امکــان اعـلام درخـواست پـشتیبانـی از طـریق دستگـاه کارتخـوان سپ، در منـوی پذیرنده وجود دارد.
  • سپ، می‌تواند منوی دستگاه کارتخوان را متناسب با نیاز شرکت‌ها، شخصی‌سازی کند. 
  • قابلیت اتصال به نرم‌افزارهای مالی و حسابداری گوناگون و نیز خرید شناسه‌دار در کارتخوان سپ فراهم است.