به اطلاع مشتریان محترم می‌رساند، در راستای همزمانی با ساعت رسمی کشور در 6 ماه دوم سال، شبکه خدمات رسانی شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ)، شامل دستگاه‌های کارتخوان، درگاه پرداخت اینترنتی، پرداخت همراه و...، در روز سه شنبه 95/06/30 از ساعت 23:50 به مدت 60 دقیقه، موقتا قطع می‌باشد.

پیشاپیش از صبوری و همراهی شما مشتریان گران‌قدر سپاسگزاریم.

شنبه، 27 شهریور 1395