فرصت‌های شغلی
ردیف عنوان شغلی تحصیلات رشته جنسیت شهر سابقه شرایط
۱ کارشناس توسعه راهکارهای پرداخت کارشناسی
کارشناسی ارشد
مهندسی فناوری اطلاعات
کامپیوتر نرم افزار
آقا تهران حداقل ۲ سال مرتبط -
۲ کارشناس توسعه راهکارهای پشتیبانی کارشناسی
کارشناسی ارشد
کامپیوتر گرایش نرم افزار یا IT خانم
آقا
تهران حداقل ۲ سال مرتبط -
۳ رئیس شعبه کارشناسی
کارشناسی ارشد
مدیریت
کامپیوتر
برق الکترونیک
سایر رشته‌های مرتبط
آقا بیرجند
شهرکرد
حداقل ۴ سال مرتبط و سابقه مدیریت و سرپرستی آشنائی کامل با صنعت پرداخت الکترونیک امتیاز محسوب می شود
۴ معاون شعبه کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
کامپیوتر نرم‌افزار
برق الکترونیک
خانم
آقا
تهران
یزد
اردبیل
بیرجند
شهرکرد
حداقل ۳ سال مرتبط آشنائی کامل با صنعت پرداخت
۵ کارشناس تعمیرات دستگاه کارتخوان کاردانی
کارشناسی
کامپیوتر سخت افزار
الکترونیک
آقا شهرقدس حداقل ۲ سال مرتبط -
۶ مدیر راهکار کارشناسی
کارشناسی ارشد
مدیریت
صنایع
کامپیوتر
تجارت الکترونیک
خانم
آقا
تهران حداقل ۵ سال مرتبط آشنا با صنعت پرداخت الکترونیک
مهارت عالی در مذاکره و شم تجاری مناسب
۷ کارشناس امنیت کارشناسی کامپيوتر نرم افزار
فناوري اطلاعات کلیه گرایش‌ها
علوم کامپيوتر
خانم
آقا
تهران حداقل ۳ سال -
۸ کارشناس برنامه ریزی استراتژیک کارشناسی ارشد
دکترا
مدیریت خانم
آقا
تهران حداقل ۶ سال تجربه مشاوره و راهبری مطالعات استراتژیک
۹ کارشناس حسابداری کارشناسی حسابداری
مدیریت مالی
خانم
آقا
تهران حداقل ۲ سال -
۱۰ کارشناس رفاهی کارشناسی
کارشناسی ارشد
مدیریت
صنایع
خانم
آقا
تهران حداقل ۲ سال مسلط به نرم افزار Office
۱۱ مسئول دفتر شعب کاردانی
کارشناسی
مدیریت
کامپیوتر
خانم تهران حداقل ۱ سال -
۱۲ کارمند ورود اطلاعات کاردانی
کارشناسی
مدیریت
کامپیوتر
خانم
آقا
تهران
شهر قدس
حداقل ۱ سال -
۱۳ کارشناس امور شعب و نمایندگی ها کارشناسی
کارشناسی ارشد
مدیریت
کامپیوتر
برق الکترونیک
سایر رشته‌های مرتبط
خانم
آقا
تهران حداقل ۳ سال -
۱۴ پشتیبان فنی دستگاه کارتخوان کاردانی
کارشناسی
کامپیوتر
الکترونیک
مرتبط
آقا سراسر کشور حداقل ۱ سال مسلط به نرم افزار Office
۱۵ کارشناس سیستم ها و کیفیت کارشناسی
کارشناسی ارشد
صنایع
IT
خانم
آقا
پارک فناوری پردیس حداقل ۳ سال مرتبط -
۱۶ کارشناس توسعه منابع انسانی کارشناسی
کارشناسی ارشد
مدیریت منابع انسانی خانم
آقا
پارک فناوری پردیس حداقل ۳ سال مرتبط -
۱۷ کارشناس آمار کارشناسی
کارشناسی ارشد
آمار
ریاضی
مدیریت
صنایع
خانم
آقا
پارک فناوری پردیس حداقل ۳ سال مرتبط -
۱۸ سرپرست برنامه ریزی و آمار کارشناسی
کارشناسی ارشد
آمار
ریاضی
مدیریت
صنایع
خانم
آقا
پارک فناوری پردیس حداقل ۵ سال و ۳ سال سابقه سرپرستی -
۱۹ کارشناس زیر ساخت و تجمیع کننده کارشناسی
کارشناسی ارشد
مهندسی فناوری اطلاعات
کامپیوتر
آقا تهران حداقل ۳ سال مرتبط تسلط کامل بر زیرساخت مخابراتی
تسلط کامل بر توسعه و نگهداری تجهیزات تجمیع کننده (INAC، NCC، MegaNAC)
دارای مدرک CCNP (R&S)
آشنایی با سیستم عامل Linux
آشنایی با صنعت پرداخت الکترونیک