فرصت‌های شغلی
ردیف عنوان شغلی تحصیلات رشته جنسیت شهر سابقه شرایط
۱ کارشناس توسعه راهکارهای پرداخت کارشناسی
کارشناسی ارشد
مهندسی فناوری اطلاعات
کامپیوتر نرم افزار
خانم
آقا
تهران حداقل ۲ سال مرتبط -
۲ کارشناس توسعه راهکارهای پشتیبانی کارشناسی
کارشناسی ارشد
کامپیوتر گرایش نرم افزار یا IT خانم
آقا
تهران حداقل ۲ سال مرتبط -
۳ رئیس شعبه کارشناسی
کارشناسی ارشد
مدیریت
کامپیوتر
برق الکترونیک
سایر رشته‌های مرتبط
آقا تهران
قم
کرمان
هرمزگان (بندرعباس)
لرستان
چهارمحال و بختیاری
حداقل ۴ سال مرتبط و سابقه مدیریت و سرپرستی آشنائی کامل با صنعت پرداخت الکترونیک امتیاز محسوب می شود
۴ معاون شعبه کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
کامپیوتر نرم‌افزار
برق الکترونیک
خانم
آقا
تهران
فارس
چهارمحال و بختیاری
قم
کرمان
هرمزگان ( بندرعباس – کیش)
لرستان
سیستان و بلوچستان
کرمانشاه
حداقل ۳ سال مرتبط آشنائی کامل با صنعت پرداخت
۵ مدیر راهکار کارشناسی
کارشناسی ارشد
مدیریت
صنایع
کامپیوتر
تجارت الکترونیک
خانم
آقا
تهران حداقل ۵ سال مرتبط آشنا با صنعت پرداخت الکترونیک
مهارت عالی در مذاکره و شم تجاری مناسب
۶ کارشناس برنامه ریزی استراتژیک کارشناسی ارشد
دکترا
مدیریت خانم
آقا
تهران حداقل ۶ سال تجربه مشاوره و راهبری مطالعات استراتژیک
۷ کارشناس حسابداری/خزانه داری کارشناسی حسابداری
مدیریت مالی
خانم
آقا
تهران حداقل ۲ سال -
۸ پشتیبان فنی دستگاه کارتخوان کاردانی
کارشناسی
کامپیوتر
الکترونیک
مرتبط
آقا سراسر کشور حداقل ۱ سال مسلط به نرم افزار Office
۹ کارشناس سیستم ها و کیفیت کارشناسی
کارشناسی ارشد
صنایع
IT
خانم
آقا
تهران حداقل ۳ سال مرتبط -
کارشناس توسعه منابع انسانی کارشناسی
کارشناسی ارشد
مدیریت منابع انسانی خانم
آقا
تهران حداقل ۳ سال مرتبط -
۱۱ کارشناس آمار کارشناسی
کارشناسی ارشد
آمار
ریاضی
مدیریت
صنایع
خانم
آقا
تهران حداقل ۳ سال مرتبط -
۱۲ کارشناس حسابداری کارشناسی حسابداری
مدیریت مالی
خانم
آقا
تهران حداقل ۲ سال -