مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش، یازدهم اسفند ماه با حضور بیش از ۹۷ درصد سهام‌داران در هتل اسپیناس خلیج فارس تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ)، در این مجمع پس از قرائت گزارش عملکرد هیأت‌مدیره و بازرس و حسابرس قانونی، صورت‌های مالی منتهی به آذرماه ۱۳۹۷ این شرکت با رای قاطع اکثریت سهام‌داران به تصویب رسید.

همچنین حق حضور اعضای هیأت‌مدیره و کمیته حسابرسی از طریق مجمع عمومی تعیین و حق الزحمه بازرس قانونی نیز به هیات مدیره تفویض گردید. 

در ادامه، با توجه به پیشنهاد هیات مدیره و رای اکثریت سهام‌داران، سود نقدی تعلق گرفته به هر سهم شرکت در پایان سال مالی گزارش شده، مبلغ ۳۰۰ ریال تعیین و مقرر شد مابقی سود جهت افزایش سرمایه ۶۶.۷ درصدی (از ۱۸۰۰  به ۳۰۰۰ میلیارد ریال ) در حساب سود انباشته منظور گردد. شایان ذکر است جلسه مجمع عمومی فوق العاده جهت افزایش سرمایه مذکور به منظور استفاده از مزایای مالیاتی، پس از طی تشریفات قانونی تا پایان سال ۹۷ برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش سهام‌داران حقیقی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند از ۱۴ اسفند با ارسال اطلاعات حساب بانکی خود به اداره سهام شرکت پرداخت الکترونیک سامان به نشانی ایمیل Stock@sep.ir یا نمابر ۸۸۲۱۹۱۲۳ نسبت به دریافت سود نقدی خود اقدام نمایند.

در پایان رای گیری از سهام‌داران برای انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت برگزار شد که بانک سامان، بانک رفاه، شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان، گروه مالی و اقتصادی سامان و شرکت توسعه سرآمد اندوخته سازان فردا با تصویب سهام‌داران به عنوان اعضای جدید هیات مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.

یکشنبه، 12 اسفند 1397