در آخرین رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران (IMI-100)، شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ) به عنوان یکی از شرکت‌های برتر از نظر رشد سریع انتخاب گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت پرداخت الکترونیک سامان در بیستمین دوره معرفی شرکت‌های برتر ایران (IMI-100)، سپ با 30 پله صعود نسبت به سال گذشته در جایگاه 196 قرار گرفت و با این رشد چشمگیر توانست در دسته دوم و بین 200 شرکت برتر قرار گیرد. شایان ذکر است این رتبه بندی از سوی سازمان مدیریت صنعتی و براساس عملکرد سال مالی ۱۳۹۵و در بین ۵۰۰ شرکت برتر کشور انجام شده است.

سازمان مدیریت صنعتی، رده‌بندی شرکت‌های برتر کشور (IMI-100)، را با ارزیابی شاخص‌هایی مانند رتبه فروش، میزان دارایی، ارزش‌افزوده، اشتغال‌زایی، سودآوری و ارزش بازار را انجام می دهد.

چهارشنبه، 2 اسفند 1396