پرداخت الکترونیک سامان، تقدیرنامه 3 ستاره تعالی سازمانی را دریافت کرد.
در سیزدهمین همایش تعالی سازمانی که امروز با حضور مدیران دولتی و سازمان‌های مختلف شرکت‌کننده برگزار شد،  شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ)، موفق به دریافت تقدیرنامه ارزشمند 3 ستاره تعالی سازمانی گردید.
در این مراسم، حسین واعظ قمصری، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان، تقدیرنامه 3 ستاره و  تندیس یادبود این مراسم را از ریاست مرکز تعالی سازمانی و مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی دریافت کرد.
سپ در اولین حضور خود در ارزیابی سال 1392، گواهي تعهد به تعالی سازمانی را دریافت کرده بود اما در سال جاری و در اولین تجربه این شرکت در سطح تقدیرنامه، با رشدی چشمگیر موفق به دریافت تقدیرنامه 3 ستاره گردید.
شایان ذکر است، اعطای جایزه ملّی تعالی سازمانی مبتنی بر ارزیابی رویكردها و نظام‌های مدیریتی سازمان‌ها و نتایج موفقیت‌های آن‌ها توسط گروهی از ارزیابان خبره و بر اساس «الگوی تعالی سازمانی»  است كه وضعیت سازمان‌ را در میزان دستیابی به انتظارات الگوی تعالی سازمانی مشخص می‌نمایند.

ﺳﻪشنبه، 4 اسفند 1394