روند رو به رشد افزایش سهم بازار شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ)، در تراکنش‌های بهمن ماه نیز ادامه داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت پرداخت الکترونیک سامان به نقل از آخرین گزارش بانک مرکزی درباره تراکنش‌های الکترونیک کشور، سهم بازار این شرکت در بهمن ماه با رشد در تمامی ابزارهای پذیرش، با ۰.۴ درصد رشد به ۱۷.۳۳ درصد از کل بازار رسیده است.

این گزارش می‌افزاید، سپ همچنان تنها شرکت PSP کشور است که در هر ۳ ابزار اصلی پرداخت شامل کارتخوان، پرداخت اینترنتی و پرداخت با موبایل (USSD و اپلیکیشن)، در زمره ۳ شرکت برتر بازار قرار دارد.

بدین ترتیب سپ همانند چند ماه گذشته، رتبه نخست تراکنش‌های پرداخت اینترنتی، رتبه دوم تراکنش‌های کارتخوان و رتبه سوم تراکنش‌های موبایلی کشور را در اختیار دارد.

ارسال شده توسط روابط عمومی پرداخت الکترونیک سامان یکشنبه، 20 اسفند 1396