به استحضار می رساند با توجه به تغییر ساعت رسمی کشور در تاریخ 1398/ 06 / 30

از ساعت 23:55 به مدت1 ساعت و15 دقیقه کلیه سرویس های پرداخت سوئیچ های این شرکت قطع می گردد.

ارسال شده توسط روابط عمومی پرداخت الکترونیک سامان پنجشنبه، 28 شهریور 1398