سیر صعودی تراکنش‌های اینترنتی و موبایلی شرکت پرداخت الکترونیک سامان ادامه دارد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ)، بر اساس تازه‌ترین آمار مربوط به سهم بازار شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود، روند تراکنش‌های موبایلی و اینترنتی این شرکت در مهر ماه سال جاری کماکان رو به رشد بوده است.
بر این اساس، سپ با در اختیار داشتن ۲۹/۳۳% از سهم بازار تراکنش‌های اینترنتی همچنان پیشتاز این عرصه در میان شرکت‌های ارائه کننده خدمات پرداخت محسوب می‌شود. این عدد در مقایسه با ۲۸/۵۲% سهم بازار این شرکت در شهریور ماه، ۰/۸۲% رشد نشان می‌دهد.
همچنین در ابزار پذیرش موبایلی، سهم بازار سپ به عنوان نخستین ارائه دهنده این خدمات در کشور با نام تجاری ۷۲۴، با رشدی ۱/۶۷% درصدی، به ۱۹/۷۱% از کل تراکنش‌های موبایلی کشور رسیده است.
شایان ذکر است پرداخت الکترونیک سامان با در اختیار داشتن ۱۷/۱۲% از کل تراکنش‌های ابزارهای پرداختی (شامل کارتخوان، درگاه اینترنتی و موبایلی)، سهم قابل توجهی از این بازار را در کشور از آن خود کرده است.

ﺳﻪشنبه، 7 آذر 1396