شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش در تاریخ 1382/04/05 به صورت سهامی خاص تاسیس شده و طی  شماره 1666 مورخ 1382/04/05 در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده است. به موجب تصمیمات متخذه در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 1384/01/16، نام شرکت از شرکت "های کارت کیش" به شرکت "پرداخت الکترونیک سامان کیش تغییر یافت و مراتب تحت شماره 218708/41 مورخ 1384/05/03 و با شناسه ملی 10861533067 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی کیش به ثبت رسید. آدرس قانونی شرکت: جزیره کیش - میدان سنائی- ساختمان 20- طبقه دوم - واحد 217 کدپستی 7941747111، آدرس دفتر تهران: بالاتر از میدان ونک - انتهای خیابان خدامی - پلاک 104 کد پستی 1994816341 شناسه ملی 10861533067، کد اقتصادی 411146548873 می‌باشد.