با تاسیس مرکز خدمات مشتریان شرکت پرداخت الکترونیک سامان در بازار نادری اهواز، تعداد نقاط ارائه خدمت و پشتیبانی پذیرندگان سپ در سراسر کشور به عدد ۱۰۰ رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ)، مرکز خدمات مشتریان نادری اهواز، به عنوان صدمین نقطه ارتباط و رسیدگی به پذیرندگان سپ، مسئولیت رسیدگی به امور دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان این شرکت را در بازار نادری اهواز و مناطق جغرافیایی مجاور آن بر عهده دارد. 
با تاسیس این مرکز، پرداخت الکترونیک سامان هم اکنون در ۱۰۰ نقطه جغرافیایی کشور، در قالب شعبه، نمایندگی، باجه و مرکز خدمات، به بازاریابی، پشتیبانی و رسیدگی به بیش از ۷۵۰۰۰۰ پذیرنده خود می‌پردازد.
شایان ذکر است پرداخت الکترونیک سامان با تاکید بر ارزش مشتری‌مداری در کسب و کار خود و رویکرد رسیدگی به درخواست‌های مشتریان در کمترین زمان و با بهترین کیفیت، توسعه این مراکز را در سراسر کشور در دستور کار خود قرار داده است.

 

دوشنبه، 15 آبان 1396