پذیرندگان گرامی

به آگاهی می‌رساند، به منظور ارگذاری نسخه با قابلیت پشتیبانی تراکنش های nfc، دستگاه‌های کارتخوان شرکت پرداخت الکترونیک سامان؛ از ساعت 00:00 بامداد تا 06:00 صبح روز سه شنبه 96/04/13 به مدت 6 ساعت، موقتا" قطع می‌باشد.

یکشنبه، 4 تير 1396