به اطلاع مشتریان محترم می‌رساند، در راستای اعمال برخی تغییرات در سوئیچ sep1، دستگاه‌های کارتخوان شرکت پرداخت الکترونیک سامان در بامداد روز یکشنبه 96/03/21 از ساعت 04:00 بامداد الی 06:00 صبح، موقتا از دسترس خارج خواهد شد. 

پنجشنبه، 18 خرداد 1396