به آگاهی پذیرندگان محترم می‌رساند، در راستای بهینه سازی و تغییر در زیر ساخت سوئیچ سپ 1، تراکنش‌های کارتخوان‌های این شرکت در روز دوشنبه 96/10/11 از ساعت 00:00 بامداد الی 06:00 صبح، موقتا از دسترس خارج خواهد شد. 

پیشاپیش از صبوری و همراهی شما مشتریان گران‌قدر سپاسگزاریم.

یکشنبه، 3 دی 1396