به آگاهی پذیرندگان محترم می‌رساند، در راستای به روز رسانی و تغییر سوئیچ سپ 1، تراکنش‌های کارتخوان‌های این شرکت در روز سه شنبه 96/12/08 از ساعت 00:30 الی 06:00 صبح، موقتا از دسترس خارج خواهد شد. 

پیشاپیش از صبوری و همراهی شما مشتریان گران‌قدر سپاسگزاریم.

دوشنبه، 30 بهمن 1396