پذیرنده گرامی، با توجه به انجام عملیات فنی، تراکنش‌های شما در تاریخ‌ 08/09/1398 از ساعت 00:30 تا 6:00 بامداد دچار اختلال می‌شود.

ارسال شده توسط روابط عمومی پرداخت الکترونیک سامان پنجشنبه، 7 آذر 1398