پذیرنده گرامی به دلیل انجام عملیات فنی، تراکنش‌های شما در تاریخ 98/08/07 از ساعت 01:00 تا 06:00 با اختلال مواجه است.

 

ارسال شده توسط روابط عمومی پرداخت الکترونیک سامان چهارشنبه، 1 آبان 1398