پذیرنده گرامی به دلیل انجام عملیات فنی، تراکنش‌های شما در تاریخ 98/06/29 از ساعت 00:30 تا 06:00 با اختلال مواجه است.

 

ارسال شده توسط روابط عمومی پرداخت الکترونیک سامان چهارشنبه، 27 شهریور 1398