پذیرنده گرامی به دلیل انجام عملیات فنی، تراکنش‌های شما در تاریخ 98/06/18 - 98/06/19 - 98/06/20 از ساعت 00:30 تا 06:00 با اختلال مواجه است.

 

ارسال شده توسط روابط عمومی پرداخت الکترونیک سامان چهارشنبه، 13 شهریور 1398