دارندگان محترم دستگاه‌های کارتخوان سپ
به اطلاع می‌رساند با هدف رعایت الزامات امنیتی دستگاه‌های کارتخوان، دستورالعملی از سوی شبکه الکترونیک پرداخت کارت کشور (شاپرک) تهیه شده که تمامی دارندگان دستگاه‌های کارتخوان از کلیه شرکت‌های ارائه کننده خدمات پرداخت ملزم به رعایت آن هستند. عدم رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل، پیامدهای مختلفی بسته به نوع تخلف برای پذیرندگان محترم به همراه خواهد داشت.  فهرست این الزامات و عواقب و پیامدهای ناشی از عدم رعایت آنها مطابق جدول ذیل می‌باشد. خواهشمند است ضمن مطالعه دقیق موراد مذکور، با رعایت این نکات ما را در تداوم ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی، همراهی نمایید.
با سپاس
شنبه، 12 دی 1394