پذیرنده گرامی، با توجه به انجام عملیات فنی، تراکنش‌های شما در تاریخ‌ 1398/12/08 از ساعت 00:30 تا  02:30 بامداد دچار اختلال می‌شود.

دوشنبه، 5 اسفند 1398