پذیرنده گرامی، با توجه به انجام عملیات فنی، تراکنش‌های شما در تاریخ‌ 1398/11/16 از ساعت 00:30 تا  02:30  بامداد دچار اختلال می‌شود.

یکشنبه، 13 بهمن 1398