پذیرنده گرامی، با توجه به انجام عملیات فنی، تراکنش‌های شما در تاریخ‌ 1399/10/15 از ساعت 02:00 تا  04:00 بامداد دچار اختلال می‌شود.

جمعه، 12 دی 1399