پذیرنده گرامی، با توجه به انجام عملیات فنی، تراکنش‌های شما در تاریخ‌ 1399/10/14 از ساعت 01:30 تا  02:30 بامداد دچار اختلال می‌شود.

پنجشنبه، 11 دی 1399