پذیرنده گرامی، با توجه به انجام عملیات فنی، تراکنش‌های شما در تاریخ‌ 1399/06/06 از ساعت 00:30 تا  02:00 بامداد دچار اختلال می‌شود.

دوشنبه، 3 شهریور 1399