پذیرنده گرامی، با توجه به انجام عملیات فنی، تراکنش‌های شما در تاریخ‌ 1399/04/12 از از ساعت 00: 00 تا  02:30 بامداد دچار اختلال می‌شود.

دوشنبه، 9 تير 1399