• کارت هدیه سپ امکانات ویژه‌ای به سفارش دهنده آن می‌دهد:
 • امکان انتخاب کارت‌ مخصوص مناسبت‌های گوناگون
 • درج عبارت دلخواه بر روی جسم
 • سفارش و پرداخت آنلاین هزینه
 • امكان خريد كالا و دریافت خدمات از مراكز فروشگاهی دارای دستگاه‌های کارتخوان و یا درگاه اینترنتی كليه بانک‌های عضو شبکه شتاب
نمونه کارت های هدیه را میتوانید در پایین متن مشاهده نمایید
 
 • کدسفارش: 95-1154

 • کدسفارش: 95-1156

 • کدسفارش: 95-1157

 • کدسفارش: 95-1140

 • کدسفارش: 95-1141

 • کدسفارش: 95-1136

 • کدسفارش: 95-1137

 • کدسفارش: 95-1131

 • کدسفارش: 95-1133

 • کدسفارش: 95-1127

 • کدسفارش: 95-1129

 • کدسفارش: 94-1124

 • کدسفارش: 94-1076

 • کدسفارش: 95-1138

 • کدسفارش: 95-1139

 • کدسفارش: 94-1103

 • کدسفارش: 94-1108

 • کدسفارش: 94-1079

 • کدسفارش: 94-1110

 • کدسفارش: 94-1087

 • کدسفارش: 94-1088

 • کدسفارش: 94-1089

 • کدسفارش: 94-1081

 • کدسفارش: 92-1019

 • کدسفارش: 92-1025

 • کدسفارش: 93-1053

 • کدسفارش: 93-1054

 • کدسفارش: 93-1056

 • کدسفارش: 93-1057

 • کدسفارش: 94-1109

 • کدسفارش: 94-1105

 • کدسفارش: 94-1120

 • کدسفارش: 94-1121

 • کدسفارش: 94-1107

 • کدسفارش: 94-1119

 • کدسفارش: 94-1118

 • کدسفارش: 92-1021

 • کدسفارش: 93-1046

 • کدسفارش: 92-1008

 • کدسفارش: 92-1009

 •